1. Sơn Tùng Store tiếp nhận khiếu nại qua các hình thức sau:

• Tại website, fanpage liên hệ, bình luận khách hàng.

• Qua tổng đài bán hàng: 0977.222.099

• Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 0977.222.099

• Trực tiếp tại các cửa hàng Sơn Tùng Store

2. Thời gian tiếp nhận khiếu nại của khách hàng từ 08h00-22h00 hàng ngày.

3. Thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 48h.

Menu